Formandens beretning i PULS ved Generalforsamling den 5. marts 2016.

 

Dette er min anden beretning som ny formand for Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, som har støttet økonomisk og takke mine partnere i og uden for bestyrelsen for et virkeligt godt samarbejde. Vi glæder os over at projektets arbejde er respekteret både i Tanzania og i Danmark.

PULS har nu et stabilt medlemstal på ca. 400 i hele landet, desuden støtter to danske kirker i Sydslesvig. PULS har en sund økonomi takket være mange sponsorer blandt andet ”Sct. Nicolaj” i Rønne og ”KFUM og Afrika Genbrug” i Haderslev.

 

Centerskolen i Sakina. HSH.

Elevtallet har svinget en del i løbet af skoleåret 2015. Det har været lidt uklart, hvad årsagen har været, men vi formoder, at det betyder meget, at skolen har været uden skoleleder i 4 måneder, desuden har de hævet skolepengene til det dobbelte og haft byggerod det meste af året. Men nu er de to klasseværelser til handelsskolen næsten færdige og vi glæder os, til de bliver taget i brug. Vi ser frem til flere elever og flere muligheder for de unge, når de kan have fag både på den tekniske skole, som de hele tiden har kunnet og nu med nye og andre fag på handelsskolen. Det øgede elevtal skal øge indtægterne til skolen. Det er godt, at skolen har fået gang i produktionen af soyamel, så de nu har en indtægt mere til skolen.

 

Majengo House(Teddys school)

På tilsynsrejsen i september 2015 bevilgede Haderslev Genbrugs Venner og PULS penge til et køkken og en lille butik i forbindelse med Teddys School. Tilbygningen er beregnet til caretakerne, der hjælper sig selv og hinanden med at forbedre deres indtjeningsmuligheder. Det er fantastisk at se, hvor stor betydning en donation på 28.000 kr. kan betyde i disse kvinders liv. De er så taknemmelige og glade trods det faktum, at de selv er syge, men i behandling for HIV og AIDS.

 

FGM Projektet.

Evalueringen af projektet i marts 2015 bevirkede at vi fik forlænget projektet med tre år mere. Vi fik indarbejdet en større spredningseffekt og en exit strategi. Dette kunne lade sig gøre på grund af en stor donation af Danidamidler gennem Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Det vigtigste i projektet er det lokale ejerskab til projektet, både kvinder og mænd kæmper sammen for pigers og kvinders rettigheder og kæmper imod FGM.

Vores tanzanianske partnere beder os bringe deres inderlige tak. Jeg vil også gerne på projektets vegne takke alle vore danske samarbejdspartnere.

 

 

KIWAKKUKI. ( projektperiode 2014 – 2017)

Projektet er blevet evalueret i september 2015. Kvartalsrapporterne viser god fremgang i alle otte grupper. Der er to af grupperne, der har haft lidt problemer. Den ene på grund af kulde, hvor bananerne blev svedet. En anden gruppe havde problemer med vandforsyning. Men de andre grupper har hjulpet med nye planter, så de har kunnet overvinde vanskelighederne gennem solidaritet. Gruppernes resultater måles; antal deltagere i hver gruppe, deres fremmøde måned for måned, gruppernes indtjening, antal bananplanter, søde kartofler, majs osv. Alle grupperne er foran tidsplanen og allerede godt i gang med nye husdyr som geder, høns og svin, som er en del af fase to i projektet.

 

Småskolerne.

Vi har stadigt gang i de fleste småskoler, som er startet af PULS. Vi har forsøgt at genoplive en af de skoler, der har været gået i stå. Vi har givet forældregruppen et spare/lånekursus, så de selv kan lære at håndtere deres penge og betale læreren løn og vælling til børnene. Vi håber, det vil lykkes at få alle skolerne i gang.

 

Angående mailadresser.

Den lille seddel i sidste nyhedsbrev har bevirket at vi har fået rigtig mange mail adresser, det er vi meget glad for, fordi det nedsætter vores udgifter til trykning og porto. Tak for det. PULS har en stærk folkelig forankring i Danmark, det er vi meget stolte af. PULS repræsenterer strategien ”Hjælp til Selvhjælp”. Vi støtter afrikanernes egne bestræbelser på at klare sig selv.

 

 

 

 

 

 

Gør en forskel

 

 

Se billeder og video

Billeder og video fra vores projekter

 

Vores vedtægter

Vores vedtægter
Læs vores vedtægter
 

Årsberetning 2018

Årsberetning 2014
Formandens beretning på generalforsamlingen

_________________________________________________________________________________________________________________

  

Hvad går pengene til?

  • Administ.omkostn.             4%
  • Rejseudgifter                      4%
  • Andet                                    1%
  • Projekter i Tanzania          91%

 

 

 
 
 
PULS
Projekt U-Landshjælp til Selvhjælp
c/o formand Jens Krüger Rasmussen
Kabbelvej 41
7620 Lemvig
61 31 01 41

Kontakt os
Telefon 97 17 17 42
e-mail: stoette@ulandshjaelp.dk                                                   

Kontooplysninger
Reg. 9570
Kontonummer: 3866149
Giro
386-6149
MobilePay: 25701742

 

Besøgende - tæller startet 23-06-2017

Today 11 / Yesterday 30 / Week 11 / Month 470 / All 13428

Currently are 12 guests and no members online