Formandens beretning på generalforsamlingen i Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp den 23. marts 2013

Igen i år kan jeg med glæde aflægge denne årsberetning. Projektet har atter haft et godt år. Vi har mere end 400 betalende medlemmer fordelt over landet, desuden medlemmer fra 2 danske kirker i Sydslesvig, så PULS har en stærk folkelig forankring. Indtægterne er dog faldet en smule.

Selvom arbejdsbyrden er stor, har vi stadig ikke danske hjælpere på lønningslisterne - hverken i Danmark eller i Tanzania. Jeg vil gerne takke alle, som støtter økonomisk og takke mine partnere i bestyrelsen for et virkeligt godt samarbejde. Vi glæder os over, at projektarbejdet er respekteret både i Tanzania og i Danmark.

I Danmark har der været god interesse for projektarbejdet. Fra lageret hos Jens Rabjerg i Herborg er der i 2012 – lige som tidligere - sendt værdifuldt udstyr ud – bl.a. mange TV-læsemaskiner, som vore partnere fordeler til skoler med svagtseende - fortrinsvis børn og unge med albinisme. Der er klare retningslinjer for udlevering af udstyret, og ved besøg på skoler har vi set, at disse maskiner er til utrolig stor hjælp.

Administrationen af HSH's projekter i Tanzania sker fra Centerskolen i Sakina. Behovene i Tanzania er uoverskuelige. Derfor er det stadig meget vigtigt, at vi fra Danmark ikke falder for fristelsen til at "sætte ting i gang", som HSH ikke selv virkelig ønsker og måske ikke magter at administrere.

Vi ved, at strategien, som PULS og HSH i årevis har arbejdet efter, er rigtig, og den skal vi frem for alt holde fast i.

Tilsynsrejse

Det styrker samarbejdet, at bestyrelsesmedlemmer fra PULS hvert år kommer på besøg / tilsyn derude. I år var det Tove Holm, Jens Krüger Rasmussen og Elly Vesterager, som rejste. Sammen med vore HSH partnere, skulle vi lave en 5 års strategisk planlægning af HSH's arbejde og en samarbejdsaftale mellem de to organisationer: PULS i Danmark og HSH i Tanzania. Lad mig lige nævne, at næsten alle udgifter til rejsen og til disse specielle opgaver blev betalt fra en Danida- bevilling via Dansk Missionsråd.

Lykkeligvis havde vi hjælp til arbejdet af to dygtige konsulenter: Kristine Pors fra Dansk Missionsråd, og en kvinde fra Kenya. Alligevel var det en stor opgave, men vi blev overraskede over vore partneres entusiasme og dygtighed. Den strategiske planlægning for de næste 5 år kom på plads, også en skriftlig samarbejdsaftale. Men det blev nævnt flere gange, at vi siden 1993 har haft denne samarbejdsaftale skrevet med kærlighed i vore hjerter, og at det er langt stærkere end en aftale på papir!

Vi havde særdeles konstruktive møder med HSH's nye, dygtige bestyrelsesformand Dr. Solomon. Vi har kendt hinanden i ca. 10 år, hvor han har været bystyrets ansvarlige leder for "Den mobile lægeklinik" og derfor samarbejdet med HSH. Dr. Solomon er "nærværende", han støtter, opmuntrer og inspirerer skolens ledere og lærerflokken. Vi danske besøgte en del af HSH's projekter og talte med mange nøglepersoner. Jens Krüger og jeg er bestyrelsesmedlemmer i HSH og deltog derfor i bestyrelsesmøder og generalforsamlingen. Der blev truffet vigtige aftaler om nedtrapning af support fra PULS og om, hvordan HSH kan kompensere for det.

Den tiltalende og professionelle regnskabsfører Augustine Gabriel, som blev ansat i 2007, magter opgaverne, og rapporterne, som PULS modtager fra ham, er tilfredsstillende. Han viser stor interesse og har potentiale for bredere opgaver.

Centerskolen i Sakina

er en teknisk skole med 3 undervisningslinjer: husholdning, tekstil og elinstallation.

Det er en dagskole, hvor ca. 300 fattige elever modtager undervisning i 1-3 år. Hvert skoleår afsluttes med statsanerkendt eksamen. De elever, som har evner og økonomisk mulighed, kan derefter gå videre på tanzanianske skoler - i princippet til universitetsniveau. Tanzania satser på skolegang/uddannelse, men har ikke lærere, skoler, undervisningsmaterialer og penge nok, til at løse opgaverne.

På HSH's skole blev der i 2009 foretaget en elev-evaluering, som viste overvældende gode resultater. Skolen fungerer stadig godt. De fattige elever får en god uddannelse og derefter arbejde. Vi er sikre på, at dette skyldes skolens dygtige lærere og i særdeleshed skolens leder Delnever Makundi, som er eminent til at mobilisere eleverne, finde praktikpladser og få dem ud på arbejdsmarkedet.

HSH's 11 skoler for småbørn

PULS har formidlet penge til skolebygninger og udstyr til disse skoler, og PULS har haft en skriftlig kontrakt med bestyrelsen for hver enkel skole om økonomisk støtte i 6 år. Disse kontrakter udløb ved udgangen af 2011. Adskillige af skolerne har fået hjælp i langt flere år. Desværre har bestyrelserne for flere af skolerne fået et donor-syndrom, selvom de gennem årene er blevet undervist om "hjælp til selvhjælp-strategien"

Support til skolerne ophørte altså fra 1. januar 2012.

Rapporten fra 1. januar 2013 viser, at 7 skoler fungerer uforandret, hvorimod 4 skoler er (midlertidigt) lukkede. Alle skoler kan dog fortsat få råd og vejledning fra Centerskolen i Sakina. På Centerskolen afholdes forskellige undervisningsseminarer både for skolens lærere og for lærerne fra de 11 små skoler.

Skolen i Majengo (Teddys Skole)

har 130 – 140 elever og er klart den allerbedste. Den ligger i et slumområde, hvor 80 % af børnene er muslimer. Den handikappede skoleleder Teddy Cosmas, som er meget respekteret i området, siger: "Vi skal ikke give fattighjælp, men udviklingshjælp". Det sociale undervisningsprogram, som hun - sammen med skolens lærere - for 4 år siden satte i gang for de fattigste kvinder, hjælper mange til en bedre fremtid. "Iværksætterydelse" i form af små lån på kun 25 -100 kr. hjælper kvinderne til at starte små forretninger. Lånene betales hurtigt tilbage – og går videre til andre.

Vi håber, dette pilotprojekt vil inspirere andre kvindegrupper til lignende aktiviteter. Lad mig lige nævne, at Teddy langtfra er den eneste, som gør et stort arbejde for at hjælpe nødstedte. PULS har gennem mange år givet støtte til lokale børnehjem og støttet nødstedte teenagemødre med småbørn. Seminarer for kvinders og børns rettigheder og imod tidlige giftermål og omskærelse af kvinder = FGM projektet

Pilot projektet, som HSH begyndte i 2007, er blevet en stor succes. Hvert år er der blevet afholdt adskillige seminarer finansieret af PULS. Undervisning, tilslutning samt efterspørgsel efter flere seminarer har været så positiv, at HSH og PULS i 2010 sendte en ansøgning om 200.000 kr. til Dansk Missionsråd. Pengene blev bevilget, og aktiviteterne blev udvidet i 2011 og -12. Evalueringen herefter åbnede mulighed for en ny, større ansøgning. En meget vigtig opgave for Tove, Jens og jeg i 2012 var - sammen med vore HSH partnere - at mødes med lokale ledere for FGM- grupper ude i de yderste Masajområder. Det var en overvældende oplevelse, som overbeviste os alle om, at grupperne sammen kæmper for kvinders rettigheder og kæmper imod FGM - og at de ønsker - og behøver vor hjælp. En ny ansøgning om 750.000 kr. blev planlagt og afsendt.

Det er en stor, kompliceret opgave, som vore dygtige HSH-folk med rådgivning fra Dansk Missionsråd har "lagt skuldre til". Vi håber, at pengene bevilges.

HSH's økologiske demonstrationshave

Formålet er: inspiration, undervisning - og som en indkomst- skabende aktivitet. Haven dyrkes af skolens elever, men endnu ikke med økonomisk overskud.

HSH's lille butik

som er indrettet i en container, blev åbnet i begyndelsen af 2009. Både lærere og elever er glade for butikken. Butikken giver et lille overskud.

HSH's sojafabrik

er stadig "lukket ned". HSH angiver bl.a. flg. årsager:

- manglende og ustabil elforsyning til maskinerne.
- store krav om tilladelser fra flere forskellige tanzanianske autoriteter.
- behov for en bil til arbejdet.
- (input fra PULS): mangel på en dygtig leder.

Både HSH og PULS tror på en fremtid for Soja-projektet, men PULS har ikke lovet økonomisk støtte. Den nye bestyrelse er dygtig og realistisk. De er alle overbebyrdede med arbejde, så der skal hjælp til fra anden side for at: finde kapital til at få løst de nævnte problemer, få lavet en strategisk plan, en business plan, og finde en dygtig leder.

HSH's landbrugsprojekter,

som i 2003 blev startet i Likamba, Nduruma og Manyire, blev prototypen for Rockwool Fondens landbrugsprojekter = RIPAT. Resultaterne er fuldstændig overvældende. PULS og HSH følger med stor interesse udviklingen, men er ikke længere med i arbejdet. Jeg nævner det bare, fordi det glæder os så meget.

Afslutning

Vi er alle enige om, at HSH's / PULS's strategi er rigtig: " at støtte deres egne bestræbelser på at forbedre deres fremtid". Dette gælder både for eleverne og for HSH som organisation. Vore tanzanianske partnere beder os bringe deres inderlige tak. Jeg vil også gerne på projektets vegne takke alle vore danske samarbejdspartnere. Men mest af alt lader jeg takken gå til Gud, som lader arbejdet lykkes.

Elly Vesterager
23.03.2013

Gør en forskel

 

 

Se billeder og video

Billeder og video fra vores projekter

 

Vores vedtægter

Vores vedtægter
Læs vores vedtægter
 

Årsberetning 2019

Årsberetning 2014
Formandens beretning på generalforsamlingen

_________________________________________________________________________________________________________________

  

Hvad går pengene til?

  • Administ.omkostn.             4%
  • Rejseudgifter                      4%
  • Andet                                    1%
  • Projekter i Tanzania          91%

 

 

 
 
 
PULS
Projekt U-Landshjælp til Selvhjælp
c/o formand Jens Krüger Rasmussen
Kabbelvej 41
7620 Lemvig
61 31 01 41

Kontakt os
Telefon 97 17 17 42
e-mail: stoette@ulandshjaelp.dk                                                   

Kontooplysninger
Reg. 9570
Kontonummer: 3866149
Giro
386-6149
MobilePay: 25701742

 

Besøgende - tæller startet 23-06-2017

Today 17 / Yesterday 34 / Week 78 / Month 672 / All 23607

Currently are 2 guests and no members online