Formandens beretning på generalforsamling i PULS den 14. marts 2015. 

Det er så min første beretning som ny formand for PULS. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle, som støtter økonomisk og takke mine partnere i og udenfor bestyrelsen for et virkeligt godt samarbejde. Vi glæder os over, at projektarbejdet er respekteret både i Tanzania og i Danmark. Trods den økonomiske krise har vi ikke haft tilbagegang. Medlemstallet svinger med omkring 400 betalende medlemmer fra hele landet. PULS har en sund økonomi takket være nye og mange trofaste sponsorer blandt andet Sct Nicolai genbrug i Rønne, og KFUM og Afrika Genbrug i Haderslev. 

Tisynsrejse September Oktober 2014 

Dette år var det Tine, Tove og mig, der sammen var på tilsynsrejse, og jeg vil i det følgende komme ind på, hvad dette tilsyn resulterede i. 

Centerskolen i Sakina. 

Muren omkring skolen (omkring 100 meter) er blevet færdigbygget i 2014 uden hjælp fra PULS. Elevtallet i 2014 har været på 350 elever på den tekniske skole. Planen er i 2015 at bygge 4 nye klasseværelser til en afdeling for handelsskole. Målet er at få flere elever, så HSH kan øge deres indtægter til skolen. Vedrørende ledelsen af HSH skolen er den tidligere næstformand Catherine Maguzu blevet bestyrelsesformand og den tidligere formand Ole Solomon er blevet næstformand. Desuden er der kommet tre nye medlemmer i bestyrelsen, som vi endnu ikke har mødt. I 2015 skal der nok ansættes en ny skoleinspektør, da Mama Makundi har sagt, at hun gerne vil stoppe snart. 

Majengo house (Teddys school) 

Teddys School blev i foråret 2014 registreret som en selvstændig organisation. Renoveringen af bygningen blev færdig i juli 2014. I september 2014 besluttede HSH bestyrelse at give Teddys nyregistrerede organisation skødet på huset. Det blev PULS og Teddys bestyrelse meget glade for.  

 

Teddys caretakers er flyttet ud af skolen. Ved siden af skolen har Puls lejet to rum til dem og deres aktiviteter og givet dem en gasovn. Caretakerne har fået flere medlemmer og de har oprettet en låne/sparegruppe, som sætter kvinderne i stand til at udvide deres aktiviteter. De er alle fattige og mange af dem syge, men nu hvor de får medicin er de fulde af energi, tro og håb for fremtiden. 

KIWAKKUKI. 

(Projektperiode juli 2014 – juni 2017) 

Projektet blev udførligt beskrevet i nyhedsbrevet 2014. Projektet er et helt nyt landbrugsprojekt, som PULS har lavet  i samarbejde med agronomen Dominick Ringo og Adele Materu, der er pensioneret læge og for nogle år siden har arbejdet på vores mobile lægeklinik. Omkostningerne dækkes af Dansk Misionsråds udviklingsafdeling, PULS, Dominick Ringo og Adele Materu. Formålet er at hjælpe de HIV og AIDS- ramte og de fattige bønder i landbo samfund i Kilimanjaro Region i det nordøstlige Tanzania. Metoden er den såkaldte RIPAT model (Rural Initiatives of Paticipatory Agricultural Transformation) som er et velkendt dansk mikro finansieret projekt, som vi har skrevet meget om tidligere. Der er indbygget sprednings effekt i projektet. Projektet er kommet godt i gang, kan vi se af kvartalsrapporterne, planen er, at vi vil lave en midtvejs evaluering i september 2015. 

Ny piece.  

Da den gamle piece trængte til en alvorlig opdatering besluttede bestyrelsen i efteråret at lave en ny. Denne foreligger nu, og vi vil gerne have den lagt på hjemmesiden i en dansk og en engelsk udgave. 

Hjemmeside. Nu med MobilePay. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har haft problemer med vores nye hjemmeside. Vi håber meget at det er begyndervanskeligheder og at hjemmesiden bliver mere velfungerende og lettere at opdatere. Der arbejdes på det! Vi takker for hjælpen hertil. 

Småskolerne. 

Omkring årtusindskiftet finansierede PULS flere småskoler i de fattigste områder omkring Arusha. Hvis ikke lokalsamfundet eller kirken havde lokaler, som kunne bruges, hjalp vi dem med at opføre en spartansk bygning. PULS betalte lærerlønninger de første 6 år, hvorefter forældrene selv skulle betale skolepenge.  

 

Formålet med disse skoler var at give de små børn fra 2 til 6 år social stimulering og mad.  

Det er med stor glæde, at vi erfarer, at halvdelen fungerer, efter at vores tilskud til lærerlønningerne faldt helt bort for 2 år siden. Der er desværre 6 småskoler, som nu ikke fungerer tilfredsstillende, 

 

Vi ønsker at hjælpe de 6 småskoler, og det skal ske ved, at HSH tilbyder alle skolerne et kursus i kapacitetsopbygning. Vi arbejder henimod, at der på en af de 6 skoler gennemføres et pilotprojekt, som evalueres og efterfølgende danner grundlag for, om vi skal gennemføre kurserne på de sidste 5 skoler.  

 

De småskoler, som ikke ønsker at deltage i kapacitetskurset, vil PULS ikke støtte fremover.  

 

FGM projektet 

Seminarer til støtte for kvinders og børns rettigheder og imod tidlig giftemål og omskærelse af piger. April 2013 – Marts 2015. 

Projektet har fungeret i 2 år. Undervisningen efterspørges i flere og større områder, der er udarbejdet nye overgangsritualer, der er fælles med masaierne i Kenya. Resultaterne dokumenteres, og der er indbygget større spredningseffekt. De gode resultater evalueres i februar 2015 af en lokal advokat, der er specialist i kvinders og børns rettigheder. Projektet møder også modstand, men det ser ud til at tiden til ændring er moden. Planen er, at der skal ansøges DMRU om en forlængelse af FGM Projektet i maj 2015 med en indbygget exit strategi. DMRU er med til at evaluere projektet. Evalueringen er en overvældende oplevelse, som overbeviste os alle om at grupperne sammen kæmper for kvinders rettigheder og kæmper imod FGM og at de stadigt behøver vores hjælp. 

Vore tanzanianske partnere beder os bringe deres inderlige tak. Jeg vil også gerne på projektets vegne takke alle vore danske samarbejdspartnere. Men mest af alt lader vi takken gå til Gud, som lader arbejdet lykkes. 

 

 

 
 
I 2006 startede vi på foranledning af vores samarbejdspartnere i Tanzania et projekt mod kvindelig kønsomskæring og bortgiftning af småpiger (FGM= female genital mutilation).

 

 

Samlet udgave af videofilm med engelsk speak

 

 

 

 

Andre videoer

HSH Skolen
HSH Skolen

Landbrugsprojekt
Landsbrugsprojeket Likamba Ripat
Teddys School
Teddys School
FGM-projektet (mod kvindelig omskærelse)
FGM-projektet (mod kvindelig omskærelse)
Project Development Aid for Self-help (English)
Project Development Aid for Self-help

Andre videoer

HSH Skolen
HSH Skolen

Landbrugsprojekt
Landsbrugsprojeket Likamba Ripat

Teddys School
Teddys School

FGM-projektet (mod kvindelig omskærelse)
FGM-projektet (mod kvindelig omskærelse)

Project Development Aid for Self-help (English)
Project Development Aid for Self-help

 

Fokusområder

De sidste mange år har vi arbejdet primært i Tanzania. Vi ønsker specielt at give støtte til skolegang og uddannelse for de dårligst stillede - især gadebørn og fattige unge piger. Indtægterne til arbejdet kommer i form af gaver og bidrag fra medlemmer samt fra firmaer og fonde.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med en række andre NGO'er både i Danmark og lokalt i Tanzania. Vi samarbejder bl.a med den lokale NGO HSH (Help to Self Help), som driver projekter lokalt. Vi har løbene dialog om udviklingen i projekterne og rejser ofte til Tanzania.

Læs mere om vores aktiviteter i Tanzania >

 
Der bliver høstet bananer
Billeder og video

Vi er rigtig glade for at fortælle om vores projekter, og hvilke fremskridt, vi gør med dem.

Derfor har vi samlet nogle billeder fra vores projekter. Der vil løbende komme flere til og på sigt også videoklip fra Tanzania.

Se flere billeder >

 
PULS
Projekt U-Landshjælp til Selvhjælp
c/o formand Jens Krüger Rasmussen
Kabbelvej 41
7620 Lemvig
61 31 01 41

Kontakt os
Telefon 97 17 17 42
e-mail: stoette@ulandshjaelp.dk                                                   

Kontooplysninger
Reg. 9570
Kontonummer: 3866149
Giro
386-6149
MobilePay: 25701742

 

Besøgende - tæller startet 23-06-2017

Today 10 / Yesterday 22 / Week 56 / Month 565 / All 26517

Currently are one guest and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions