Formandens beretning på generalforsamlingen i Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp den 22 marts 2014


Igen i år kan jeg med glæde aflægge denne årsberetning. Projektet har igen haft et godt år- måske den bedste nogensinde. Vi har mere end 400 betalende medlemmer fordelt over landet, desuden medlemmer fra 2 danske kirker i Sydslesvig, så Puls har en stærk folkelig forankring.

Puls’ medlemmer er trofaste, mange har været med siden 1995-97 bl a. Sct. Nicolai Genbrug i Rønne. Nye samarbejdspartnere er kommet til bl.a. KFUM og Afrika Genbrug fra Haderslev. Derfor er indtægterne steget, så PULS har en stærk økonomi.

Der har været stor interesse for projekt arbejdet, - mulighed for folkeoplysning via. mange avisartikler, foredrag m.v.

Selvom arbejdsbyrden er stor, har vi stadig ikke danske hjælpere på lønningslisterne - hverken i Danmark eller i Tanzania. Jeg vil gerne takke alle, som støtter økonomisk og takke mine partnere i bestyrelsen for et virkeligt godt samarbejde. Vi glæder os over, at projekt arbejdet er respekteret både i Tanzania og i Danmark.

Administrationen af HSHs projekter i Tanzania sker fra centerskolen i Sakina. Behovene i Tanzania er uoverskuelige. Derfor er det stadig meget vigtigt, at vi fra Danmark ikke falder for fristelsen til at ”sætte ting i gang”, som HSH ikke selv virkelig ønsker og måske ikke magter. Eller giver støtte til noget, vi ikke tror på.

Vi ved, at strategien, som PULS og HSH i årevis har arbejdet efter er rigtig, og den skal vi frem for alt holde fast i.

Tilsyns rejse

Det styrker samarbejdet, at bestyrelsesmedlemmer fra Puls hvert år kommer på besøg / tilsyn derude. I år var det igen Tove Holm, Jens Kruger Rasmussen og Elly Vesterager, som for 3. gang rejste sammen. Vi oplevede et stærkt fællesskab.

I 2012 lavede vi - med hjælp fra DMRU en 5 års stratetisk planlægning af HSH’ arbejde og en samarbejdsaftale mellem PULS i Danmark og HSH i Tanzania. Nu oplevede vi - gennem alle møder og forhandlinger - styrken / betydningen af denne skriftlige aftale.

Vi havde konstruktive møder med HSH’ bestyrelses formand Dr. Solomon og skolens ledere. Jens Kruger og jeg er bestyrelses medlemmer i HSH og deltog derfor i bestyrelsesmøder og generalforsamlingen. Desuden besøgte vi HSH’ projekter, og talte med mange nøglepersoner.

Vi har siden 2007 fortalt om samarbejdet med HSH’ tiltalende og professionelle regnskabsfører Augustine Gabriel. Alle fra HSH og fra PULS forventede, at Augustine skulle forfremmes til Projekt co-ordinator. Derfor kom det som et chok for alle, at Augustine opsagde sin stilling - med kun en uges varsel. Augustine slog fast, at det ikke skyldtes samarbejdsproblemer. Han havde modtaget tilbud om en eftertragtet stilling til langt højere løn, med omgående tiltrædelse, under Tz .Wild Life org.

( Vi tror dog, at Augustine var meget overbebyrdet med HSH’ arbejde.)

Alt dette lærte vi meget af, selvom det krævede mange møder, og tog meget af vor tid.

Centerskolen i Sakina

Er en teknisk skole med 3 undervisningslinier: Husholdning, tekstil og el-installation. Det er en dagskole, hvor ca. 300 fattige elever modtager undervisning i 1-3 år. Hvert skoleår afsluttes med statsanerkendt eksamen. De elever som har evner og økonomisk mulighed, kan derefter gå videre på andre skoler - i princippet til Universitets niveau.

Tanzania satser på skolegang/uddannelse, men har ikke lærere, skoler, undervisnings materialer og penge nok, til at løse opgaverne.

Skolen fungerer stadig godt. De fattige elever får en god uddannelse og derefter arbejde.

Vi er sikre på, at dette skyldes skolens dygtige lærerstab og i særdeleshed skolens leder Delnever Makundi, som er eminent til at mobilisere eleverne, finde praktikpladser og få dem ud på arbejdsmarkedet.

Der er nu oprettet en Spare/ Lånefond for HSH’ ansatte.

Det har længe været et stort ønske, og det styrker HSH’ korpsånd.

Formålet er, at give de ansatte mulighed for videre uddannelse. Der er et klart regel sæt, for indskud og optagelse af lån m.v. Ingen kan forlade sit arbejde hos HSH, før lånet er tilbagebetalt.

PULS’ samarbejds-org. Recoda, har gennem de sidste mange år med succes haft en sådan fond, under ledelse af deres dygtige underdirektør: Catharine Mguzu.

Catharine er næstformand i HSH’ bestyrelse. Alle i HSH lytter til - og stoler på hendes rådgivning.

Film optagelse i Tanzania om PULS / HSH / Recoda aktiviteter.

I 2002 blev der af DR.1 optaget en film i Tanzania om PULS/HSH’ projektarbejde. Hanne Ried Larsen var producer, og Egon Rix var fotograf. Filmen blev en succes.

I 2006 besøgte Egon igen HSH denne gang sammen med ægtefællen Eva Svane og deres 2 døtre. Tove, Jens og jeg var sammen med dem en uge. De fik alle kærlighed til projektet og blev medlemmer. Alle var begejstrede for resultaterne, som var opnået via. Hjælp til Selvhjælp strategien.

I 2013 fik projektet en stor gave af Egon: Han brugte en uges sommerferie, på at optage en 30 min. top - professionel film, som dokumenterer, at ”Ulandshjælpen nytter.” (igen sammen med hustruen, og nu også med et venne par, som bl.a.hjalp med registrering af optagelserne. Tove, Jens og jeg arbejdede med i hele forløbet.

Filmen bliver allerede nu brugt ved foredrags arr. og vil snart blive brugt på mange andre måder i Dk. Filmen bliver også oversat til engelsk, så den kan bruges i Tanzania – og derude oversættes til Kiswaheli.

Udgifter for Egon – til optager udstyr, flybillet, kost, logi blev dækket af en bevilling på 18.791 kr. fra Danida via CICU, Århus.

Skolen i Majengo (Teddys Skole)

har 130 – 140 elever og er klart den allerbedste. Skolen ligger i et slumområde, hvor 80 % af befolkningen er muslimsk. Den handikappede skoleleder Teddy - og skolens øvrige lærere, er meget respekteret i området.

Det sociale undervisningsprogram som Teddy for 4 år siden satte i gang for de fattigste kvinder, har endnu flere deltagere, og hjælper mange til en bedre fremtid.

Teddy siger: ” Vi skal ikke give fattighjælp, men hjælp til selvhjælp som udviklingshjælp!” Det er sund fornuft, og en stor sandhed, som tydeligvis virker.

Seminarer for kvinders og børns rettigheder og imod tidlige giftermål og omskærelse af kvinder = FGM projektet

Pilot projektet som HSH begyndte i 2007, blev en stor succes. Hvert år blev der afholdt adskillige seminarer finansieret af PULS.

Undervisning, tilslutning samt efterspørgsel efter flere seminarer var så positiv, at HSH og PULS i 2010 sendte en ansøgning om 200.000 kr. til Dansk Missionsråd. Pengene blev bevilget, og aktiviteterne blev udvidet i 2011 og -12.

En meget vigtig opgave for Tove, Jens og jeg i 2012 var - sammen med vore HSH partnere - at mødes med lokale ledere for FGM grupper ude i de yderste Masaj områder. Det var en overvældende oplevelse, som overbeviste os alle om, at grupperne sammen kæmpen for kvinders rettigheder og kæmper imod FGM, - og at de ønsker - og behøver vor hjælp.

En ny ansøgning om 750.000 kr. blev planlagt. Det var en stor, kompliceret opgave, at skrive en sådan ansøgning, men vore dygtige HSH-folk fik god rådgivning fra DMRU. Vi Puls folk hjalp selvfølgelig også.

Jeg kan i dag - med stor glæde fortælle at: ansøgningen blev imødekommet med 749.867 kr. Personale er ansat og arbejdet går planmæssigt.

HSH’ sojafabrik

er stadig delvist ” lukket ned.” HSH angiver bl.a. flg. årsager :

  • Manglende og ustabil El. forsyning til maskinerne
  • Store krav om tilladelser fra flere forskellige Tz. autoriteter
  • Behov for en bil til arbejdet.
  • (input fra Puls): mangel på en dygtig leder.

Både HSH og Puls tror på en fremtid for Soja projektet, men Puls har ikke lovet økonomisk støtte. Den nye bestyrelse er dygtig og realistisk. De er alle overbebyrdede med arbejde, så der skal hjælp til fra anden side, for at: finde kapital til at få løst de nævnte problemer, få lavet en stratetisk plan, en business plan, og finde en dygtig leder.

HSH`s landbrugsprojekter

som i 2003 blev startet i Likamba, Nduruma og Manyire, blev proto typen for Rockwool Fondens landbrugsprojekter = RIPAT. Resultaterne er overvældende – også p.gr. af sprednings effekten.

Selvom PULS ikke længere direkte er med i arbejdet, så besøger vi fra PULS altid ”vore områder” sammen med D. Ringo, når vi er i Tanzania.

I år var det en ekstra ordinær oplevelse, fordi vi fulgtes med HSH’ første ledere: co-ordinator Elizabeth Mavoa og Dr. Adela Materu. Disse kvinder avancerede til lederstillinger i store internationale org. og står nu med stor erfaring i udviklings arbejde, - også erfaring i mislykkede strategier.

Efter en hel dag sammen med Ringo på besøg hos RIPAT bønder - som før mødet med RIPAT var håbløst fattige – og som nu erklærede: ”NU mangler vi ikke noget, og fra vore grupper breder undervisningen sig til andre områder”, da sagde Elizabeth og Adela: ”Dette er den rigtige strategi. Her her er løsningen!”

Dr. Adela Materu er Co-ordinator for en stor, organiseret kvinde gruppe ”Kiwakkuki” i Moshi området.

Kiwakkuki rummer mange bundløs fattige HIV / AIDS familier, som er i medicinsk behandling, og derfor kan leve længe.

Dr. Materu bad os om hjælp til at finde support. Muligheden vil være den samme model, som til FGM projektet: At søge igennem DMRU om en Danida bevilling.

Ringo og Elizabeth Mavoa var totalt enig med Adela i hendes vurdering. Puls’ bestyrelse gav os fuldmagt til at forsøge. Det gjorde vi så! Partnerskabet skal i så fald være mellem RECODA og PULS.

HSH bliver ikke part af dette. De har mere end nok at arbejde med.

Fremtiden er spændende!

Vi er alle enige om, at HSH / PULS strategi er rigtig : ” - - at støtte deres egne bestræbelser for at forbedre deres fremtid.” Dette gælder både for eleverne og for HSH som organisation.

Vore tanzanianske partnere beder os bringe deres inderlige tak. Jeg vil også gerne på projektets vegne takke alle vore danske samarbejdspartnere. Men mest af alt, lader jeg takken gå til Gud, som lader arbejdet lykkes.

 
 
I 2006 startede vi på foranledning af vores samarbejdspartnere i Tanzania et projekt mod kvindelig kønsomskæring og bortgiftning af småpiger (FGM= female genital mutilation).

 

 

Samlet udgave af videofilm med engelsk speak

 

 

 

 

Andre videoer

HSH Skolen
HSH Skolen

Landbrugsprojekt
Landsbrugsprojeket Likamba Ripat
Teddys School
Teddys School
FGM-projektet (mod kvindelig omskærelse)
FGM-projektet (mod kvindelig omskærelse)
Project Development Aid for Self-help (English)
Project Development Aid for Self-help

Andre videoer

HSH Skolen
HSH Skolen

Landbrugsprojekt
Landsbrugsprojeket Likamba Ripat

Teddys School
Teddys School

FGM-projektet (mod kvindelig omskærelse)
FGM-projektet (mod kvindelig omskærelse)

Project Development Aid for Self-help (English)
Project Development Aid for Self-help

 

Fokusområder

De sidste mange år har vi arbejdet primært i Tanzania. Vi ønsker specielt at give støtte til skolegang og uddannelse for de dårligst stillede - især gadebørn og fattige unge piger. Indtægterne til arbejdet kommer i form af gaver og bidrag fra medlemmer samt fra firmaer og fonde.

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med en række andre NGO'er både i Danmark og lokalt i Tanzania. Vi samarbejder bl.a med den lokale NGO HSH (Help to Self Help), som driver projekter lokalt. Vi har løbene dialog om udviklingen i projekterne og rejser ofte til Tanzania.

Læs mere om vores aktiviteter i Tanzania >

 
Der bliver høstet bananer
Billeder og video

Vi er rigtig glade for at fortælle om vores projekter, og hvilke fremskridt, vi gør med dem.

Derfor har vi samlet nogle billeder fra vores projekter. Der vil løbende komme flere til og på sigt også videoklip fra Tanzania.

Se flere billeder >

 
PULS
Projekt U-Landshjælp til Selvhjælp
c/o formand Jens Krüger Rasmussen
Kabbelvej 41
7620 Lemvig
61 31 01 41

Kontakt os
Telefon 97 17 17 42
e-mail: stoette@ulandshjaelp.dk                                                   

Kontooplysninger
Reg. 9570
Kontonummer: 3866149
Giro
386-6149
MobilePay: 25701742

 

Besøgende - tæller startet 23-06-2017

Today 17 / Yesterday 34 / Week 78 / Month 672 / All 23607

Currently are one guest and no members online